bg

Превръщаме работата в кауза за един по-добър свят, по-живо село, по-здравословен живот.


Искаме да променяме. Да лекуваме. Наш приоритет е българското село. Онова, в което хората са готови да живеят. Плановете ни са мащабни, мечтите - големи, сърцата - чисти и усилията - споделени. Сега започваме. И започваме от селския дом, срутения, забравения. И го превръщаме в мечтан дом, търсен дом.

Вдъхваме живот на миналото и от него създаваме бъдеще. Преминаваме границата. Промяната сме ние. И това е нашата кауза.

Архитектурата, като граница, но и архитектурата, като връзка - между човека и природата, но и между човека и неговия вътрешен свят

Ние не строим клетки. Създаваме среда, която да не руши нито природата, нито човека. Екологични материали, хармонични пространства, здравословен микроклимат, рециклируеми сгради и всичко с дълбоко разбиране на човешката психология и уважение към различията ни. Защото именно те ни правят уникални.

В търсене на конкретни решения намираме често много важни отговори. Кой съм аз?Всички права запазени 2024 © CROSSDLIMIT.COM